top of page

Grupo

Público·28 miembros
Nathan Sheppard
Nathan Sheppard

Naučite nemački jezik u 100 lekcijaNauÄite nemaÄki jezik u 100 lekcija
Ako Åelite da nauÄite nemaÄki jezik na jednostavan i efikasan naÄin, moÅete da iskoristite neke od mnogih knjiga koje su dostupne na internetu u PDF formatu. Jedna od takvih knjiga je i "NemaÄki u 100 lekcija" autora A. Smausa, koja vam nudi praktiÄne i korisne savete za uÄenje ovog jezika.


Knjiga "NemaÄki u 100 lekcija" je podeljena na Äetiri dela: osnovni kurs, gramatika, veÅbe i reÄnik. U osnovnom kursu Äete se upoznati sa osnovnim reÄima i izrazima, pravilima izgovora i pisanja, kao i sa nekim kulturnim i istorijskim Äinjenicama o nemaÄkom govornom podruÄju. U gramatici Äete nauÄiti sve bitne gramatiÄke pojmove i pravila, kao i kako da ih primenite u govoru i pismu. U veÅbama Äete imati priliku da proverite svoje znanje i utvrdite gradivo kroz razliÄite tipove zadataka. U reÄniku Äete naÄi sve reÄi koje se pojavljuju u knjizi, kao i njihove prevode na srpski jezik.


nemacki jezik u 100 lekcija pdf download


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbytlly.com%2F2tHkdt&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3lOfYKETGd3rzMXCpq-xhHKnjiga "NemaÄki u 100 lekcija" je namenjena svima koji Åele da nauÄe nemaÄki jezik od poÄetka ili da unaprede svoje postojeÄe znanje. Knjiga je prilagoÄena samostalnom uÄenju, ali moÅe da se koristi i uz pomoÄ nastavnika ili tutora. Knjiga je pisana na jednostavnom i razumljivom jeziku, sa mnogo primera i ilustracija. Knjiga je takoÄe bogata slikama i zanimljivostima koje Äe vam pomoÄi da bolje upoznate nemaÄku kulturu i tradiciju.


Ako ste zainteresovani za ovu knjigu, moÅete je preuzeti sa nekog od sledeÄih linkova:


  • ^1^ Njemacki U 100 Lekcija PDF PDF - Scribd  • ^2^ A. Smaus - NemaÄki U 100 Lekcija PDF - Scribd  • ^3^ A. Smaus - NemaÄki U 100 Lekcija [1430p7gm1o4j]SreÄno sa uÄenjem nemaÄkog jezika!U nastavku Äemo vam predstaviti neke od tema koje se obraÄuju u knjizi "NemaÄki u 100 lekcija". Ove teme Äe vam pomoÄi da proÅirite svoj vokabular i da se bolje sporazumevate na nemaÄkom jeziku.


Jedna od tema je porodica. U ovoj temi Äete nauÄiti kako da kaÅete ko su vaÅi Älanovi porodice, kako se zovu, koliko godina imaju, Äime se bave i gde Åive. TakoÄe Äete nauÄiti kako da opiÅete svoj odnos sa njima i kako da izrazite svoja oseÄanja prema njima. Na primer:


Meine Familie ist groÃ. Ich habe zwei BrÃder und eine Schwester. Mein Ãlterer Bruder heiÃt Tom und er ist 25 Jahre alt. Er ist Ingenieur und er wohnt in Berlin. Mein jÃngerer Bruder heiÃt Max und er ist 18 Jahre alt. Er geht noch zur Schule und er wohnt bei unseren Eltern in MÃnchen. Meine Schwester heiÃt Anna und sie ist 22 Jahre alt. Sie studiert Medizin und sie wohnt in KÃln. Ich liebe meine Geschwister sehr.


Moja porodica je velika. Imam dva brata i jednu sestru. Moj stariji brat se zove Tom i ima 25 godina. On je inÅenjer i Åivi u Berlinu. Moj mlaÄi brat se zove Max i ima 18 godina. On joÅ ide u Åkolu i Åivi sa naÅim roditeljima u Minhenu. Moja sestra se zove Ana i ima 22 godine. Ona studira medicinu i Åivi u Kelnu. Volim svoju braÄu i sestru jako.


Druga tema je hrana i piÄe. U ovoj temi Äete nauÄiti kako da kaÅete Åta volite da jedete i pijete, kako da naruÄite hranu i piÄe u restoranu ili kafiÄu, kako da kaÅete koliko koÅta neÅto i kako da platite raÄun. TakoÄe Äete nauÄiti neke tipiÄne nemaÄke specijalitete i njihove nazive na nemaÄkom jeziku. Na primer:


Ich esse gerne Pizza und Pasta. Ich trinke gerne Kaffee und Wasser. Was mÃchtest du essen und trinken? Ich mÃchte ein Schnitzel mit Pommes und ein Bier bestellen. Das klingt lecker. Wie viel kostet das? Das kostet 15 Euro. Hier ist das Geld. Danke schÃn.


Volim da jedem picu i pastu. Volim da pijem kafu i vodu. Å ta bi ti hteo/htela da jedeÅ i pijeÅ? Ja bih hteo/htela da naruÄim Åniclu sa pomfritom i jedno pivo. To zvuÄi ukusno. Koliko to koÅta? To koÅta 15 evra. Evo novca. Hvala lepo. 0efd9a6b88


https://www.ignacypaderewski.org/group/parent-teacher-association/discussion/935cd168-982b-45b2-bf64-d8017d8a50a5

https://www.empoweryoune.com/group/mysite-200-group/discussion/84b9bafe-1941-43b6-99fa-f269ce61ddb9

https://www.myaccountingcrew.com/group/course-31-learn-how-to-create-a-course/discussion/05e1d146-4486-4774-a628-2e04a32c7638

Acerca de

¡Bienvenido al grupo! Puedes conectarte con otros miembros, ...

Miembros

Página del grupo: Groups_SingleGroup
bottom of page